Styrelsenprotokoll

På denna sida presenterar styrelsen protokoll från sina möten.

Protokoll
Årsmöte 2010-02-24

Mötesprotokoll 2008-08-26
Mötesprotokoll 2008-01-28

SSM-möte 2007-09-07
Mötesprotokoll 2007-09-02

Årsmötesprotokoll 2006-10-25
Mötesprotokoll 2006-10-23
Mötesprotokoll 2006-07-29

Mötesprotokoll 2004-12-06
Mötesprotokoll 2004-11-04