GSIF Badminton
Testsida för Badminton
Länk till div 4 Göteborg

Ordförande- Daniel Bengtsson
Vice ordförande- Tord Karlsson
Turneringsansvarig/ kassör - John Svensson
Kursansvarig- Jonas Odén
Material ansvarig- Frank Schaffer
Web-ansvarig- Tord Karlsson

Spelartruppen
Andreas Eek
Andreas Johansson
Cecilia Fu
Frank Schatter
Henrik Karlsson
Johan Liesén
John Svensson
Jonas Odéhn
Malin Hanson
Maria Ytterberg
Martin Emander
Niklas Gustavsson
Sofia Öhman
Tord Karlsson
Daniel Bengtsson